Analytic
Hotline: 08887 08817

Hà Nội: Doanh nghiệp FDI thưởng Tết 2018 cao nhất 325 triệu đồng

Mức thưởng Tết 2018 cao nhất trên địa bàn Hà Nội thuộc về khối doanh nghiệp FDI với số tiền thưởng lên tới 325 triệu đồng/người.

Hé lộ thưởng Tết 2018 của môi giới bất động sản

Nhiều doanh nghiệp bất động sản tiết lộ, dù chưa có phương án thưởng Tết chính thức nhưng chắc chắn mức thưởng Tết 2018 sẽ không thấp hơn năm 2017.

Thưởng Tết 2018 ở Đà Nẵng cao nhất 300 triệu đồng

Mức thưởng Tết 2018 cao nhất tại Đà Nẵng không phải ở khối doanh nghiệp FDI mà thuộc về các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 300 triệu đồng.