Analytic
Hotline: 08887 08817

Gốm sứ Minh Long vượt 'bẫy'

Vượt qua vị thế của một doanh nghiệp đang ở “đỉnh” để có thể tạo nên sự đột phá, chinh phục những đỉnh cao tiếp theo là một thách thức lớn đòi hỏi sự đổi mới sáng tạo không ngừng ở Gốm sứ Minh Long.