Analytic
Hotline: 08887 08817

Kiến tạo các giá trị về bình đẳng giới tại nơi làm việc

Nam giới có vai trò quan trọng trong việc rút ngắn khoảng cách giới, xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc - nơi mà mỗi cá nhân nam/nữ được phát huy hết tiềm năng.

Xóa bỏ rào cản về giới trên hành trình trở thành nhà lãnh đạo cấp cao

Những định kiến về giới trong tư duy của các nhà quản lý có thể là rào cản đối với phụ nữ khi họ phấn đấu nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp.