Analytic
Hotline: 08887 08817

LienVietPostBank nhận giải thưởng Nhà tạo lập thị trường của VBMA năm 2021

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được vinh danh ở vị trí cao nhất đối với cả 2 hạng mục giải thưởng cho nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap năm 2021, bao gồm Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều nhất năm 2021 và Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch FX Swap tốt nhất năm 2021 do Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) trao tặng.