Analytic
Hotline: 08887 08817

FLC bất ngờ chi 700 tỷ đồng lấn sân sang hàng không

Tập đoàn FLC vừa bất ngờ công bố nghị quyết về việc thành lập công ty con trong lĩnh vực hàng không.