Analytic
Hotline: 08887 08817

Những ngành vẫn kiếm tiền tốt trong đại dịch toàn cầu

Trong bức tranh kinh tế cực kỳ ảm đạm tháng hai tháng đầu năm nay và dự trù còn tiếp diễn trong sáu tháng đầu năm 2020, vẫn có thể tìm thấy những mảng kinh tế kinh doanh sản xuất ít bị thiệt hại nhất, thậm chí là có cơ hội tăng trưởng.

Thực hiện quản trị công ty tốn kém chi phí như thế nào?

Quản trị công ty hiệu quả thực sự đòi hỏi công ty phải phát sinh chi phí.