Analytic
Hotline: 08887 08817

MSB sắp chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) ra nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua 82.522.811 cổ phiếu quỹ vào ngày 15/01/2021.

LienVietPostBank chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2019

LienVietPostBank sẽ phát hành 97,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, qua đó giúp vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 9.769 tỷ đồng lên 10.746 tỷ đồng.