[Chart] 53% số doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh quý IV sẽ tốt hơn

Vinh Anh - 08:00, 01/10/2017

TheLEADERKết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê cho biết, đánh giá về tình hình kinh doanh quý IV so với quý III, 53% doanh nghiệp nhận định sẽ tốt hơn, 11% dự báo khó khăn hơn và 36% nói tình hình sẽ ổn định.