Analytic
Hotline: 08887 08817

Quy định mới về kê khai thuế thu nhập 'làm khó' doanh nghiệp?

Quy định mới tại Nghị định 126 hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 đang được cho là sẽ đẩy nhiều doanh nghiệp vào nguy cơ bị phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu hiệu quả kinh doanh quý IV tăng mạnh so với ba quý đầu năm.

Chính phủ gỡ nút thắt cho giao dịch liên kết

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết vừa được Chính phủ ban hành nhằm thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Sửa Nghị định 20, doanh nghiệp được hồi tố gần 5.000 tỷ đồng

Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết vừa được thông qua đã cho phép hồi tố khoản tiền thuế doanh nghiệp đã nộp trong hai năm 2017, 2018.

Hồi tố Nghị định 20, doanh nghiệp được hoàn trả 5.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xử lý hồi tố khoản tiền thuế đã thu theo khoản 3 điều 8 Nghị định số 20 của doanh nghiệp năm 2017 - 2018.

Sửa quy định giao dịch liên kết: Doanh nghiệp đòi hồi tố

Theo nhiều chuyên gia, Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 nên được sửa đổi theo hướng cho phép hồi tố đối với các doanh nghiệp đã thực hiện để đảm bảo công bằng và bình đẳng giữa các doanh nghiệp.