Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo

Trong nhóm 34 quốc gia có thu nhập trung bình thấp được đưa vào danh sách xếp hạng đổi mới sáng tạo năm 2021, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu.