Analytic
Hotline: 08887 08817

Tương lai của ngành kiểm toán bắt đầu từ ngày hôm nay

Sự hỗ trợ của công nghệ cho con người đã mang đến một sự kết hợp hoàn hảo: tạo ra chất lượng vượt trội, tiết kiệm thời gian và cung cấp các thông tin một cách chi tiết nhất. Ngành kiểm toán cũng không nằm ngoài chuyển động này, đòi hỏi các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán luôn luôn cần tìm hiểu và ứng dụng công nghệ để phục vụ công tác kiểm toán ngày càng đối mặt nhiều thách thức.

Aura Network gọi vốn 5 triệu USD từ vòng hạt giống và chiến lược

Thành lập từ tháng 11/2021, Aura Network đã khởi chạy thành công 2 mạng testnet là Serenity và Halo, dành riêng cho lập trình viên.