[Infographics] 20 công ty công nghệ có tỷ lệ doanh thu trên lao động cao nhất thế giới

Kiều Mai - 11:21, 25/08/2017

Cho dù tổ chức thông tin hay xây dựng một thuật toán làm cho hàng triệu cuộc sống trở nên dễ dàng hơn thì hầu hết các công ty công nghệ đều có mục đích chung là sử dụng phần mềm để thực hiện những công việc con người không thể làm, hoặc làm không hiệu quả.

Khai thác tài sản của thế giới kỹ thuật số cho phép các công ty này làm nhiều hơn với chi phí ít hơn. Họ có thể tiếp cận toàn cầu với tối thiểu cơ sở hạ tầng, quy mô lớn mà chi phí ít. Bên cạnh đó, các công ty công nghệ còn có doanh thu ấn tượng mà không có bất kỳ kiểm kê thực tế nào.

Với quy mô lớn như vậy, bất kỳ hành động nào của nhân viên cũng sẽ tạo ra tác động rất lớn tới công ty. Đó là lý do tại sao các công ty như Google, Facebook và Microsoft sẵn sàng trả mức lương đắt đỏ cho các kỹ sư thông minh nhất.

Bảng thông tin dưới đây sẽ cho thấy doanh thu trên mỗi nhân viên của một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới: