[Infographics] Hàng nào đi với 'MADE IN' nào thì yên tâm nhất?

Hoàng Linh - 10:30, 24/10/2017

TheLEADERKhi nhắc đến một quốc gia, sản phẩm đầu tiên mà bạn nghĩ đến là gì? Các quốc gia trên thế giới tồn tại trong nhận thức của khách hàng bởi những mặt hàng nào?

Đối với hầu hết mọi người, danh tiếng của mỗi quốc gia tồn tại trong nhận thức của họ. Cùng một chiếc áo của Bangladesh nếu thay thế nguồn gốc từ Đức hoặc Brazil có thể tạo ra những nhận thức khác nhau cho người tiêu dùng. Những nhận thức này có tác động đáng kể đến sự thành công của hàng hoá trên thị trường quốc tế.