Analytic
Hotline: 08887 08817

Vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2021

Lễ vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2021 do VAFE, FiLi và Vietstock đồng tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM ngày 7/12.

Vinh danh doanh nghiệp có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2022

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết trong thời gian qua đã có sự thay đổi đáng kể. Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt thường đáp ứng tốt nghĩa vụ cơ bản đối với nhà đầu tư hướng tới hoạt động công khai, minh bạch.

FPT giành cú đúp giải thưởng tại IR Awards 2023

IR Awards 2023 là giải thưởng tôn vinh sự minh bạch, hiệu quả trong truyền thông tài chính, tính đúng đắn trong quản trị và hiệu quả vượt trội trong hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết.

FPT giành cú đúp giải thưởng tại IR Awards 2022

FPT được vinh danh ở cả hai hạng mục giải thưởng của Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2022 (IR Awards 2022).

Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2023

Khoảng 20 - 40% giá trị doanh nghiệp đến từ việc nhà đầu tư cảm nhận, thấu hiểu về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, là yếu tố vô hình mà IR phải xử lý để tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.