Analytic
Hotline: 08887 08817

Đại biểu quốc hội đề phòng lợi ích nhóm trong dự thảo Luật Quy hoạch

Tiêu điểm 247 - 00:00, 19/07/2017

Tại phiên thảo luận hội trường về dự thảo Luật Quy hoạch (Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV - ngày 26/5/2017), một số đại biểu đã góp ý bổ sung nội dung dự thảo để ngăn ngừa tình trạng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm có thể xảy ra.

Ủy ban Kinh tế: Có đề nghị kiểm soát rủi ro cho vay bất động sản

Tài chính - 00:00, 19/07/2017

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết tín dụng 4 tháng đầu năm tăng 5,76% so với cuối năm 2016.

Đề xuất: Chuyển nhượng từ 1% cổ phần ngân hàng phải được NHNN chấp thuận

Tài chính - 00:00, 19/07/2017

Trước đây, chỉ các giao dịch của cổ đông sáng lập và cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cổ phần) mới cần được NHNN phê duyệt

Thực trạng ngành ngân hàng qua báo cáo mới nhất của Thống đốc

Tài chính - 00:00, 19/07/2017

Nhiều cán bộ xin nghỉ việc hoặc xin chuyển công tác khi được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xử lý ngân hàng yếu kém.