Analytic
Hotline: 08887 08817

HDBank tiên phong ứng dụng công nghệ số hóa trong hoạt động ngân hàng đại lý

HDBank vừa tham gia sàn giao dịch điện tử tài trợ thương mại TradeAssets, trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham gia kết nối và xử lý các giao dịch tài trợ thương mại trên nền tảng ứng dụng blockchain.