Analytic
Hotline: 08887 08817

Nghệ thuật chinh phục khách siêu giàu của 'ông trùm' Rolls-Royce Đoàn Hiếu Minh

Chủ tịch Regal Motors Đoàn Hiếu Minh khuyên rằng không bao giờ tán dương người giàu mà hãy làm ngược lại nếu muốn tiếp cận và bán được hàng cho họ.