Analytic
Hotline: 08887 08817

Tạp chí hàng đầu châu Á vinh danh SHB là ngân hàng tài trợ dự án và ngân hàng có sáng kiến bao trùm tài chính tốt nhất

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội vừa được Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) trao tặng 2 giải thưởng danh giá: “Ngân hàng Tài trợ dự án tốt nhất 2018” và giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến bao trùm tài chính tốt nhất 2018”.

SHB nhận 3 giải thưởng quốc tế từ The Asian Banking and Finance

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh 3 giải thưởng quốc tế danh giá: giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến quản lý đại dịch Covid tốt nhất 2021” – hạng mục ngân hàng bán buôn; giải thưởng “Ngân hàng trách nhiệm xã hội – ngân hàng xanh 2021” và giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến vì phụ nữ 2021” – hạng mục ngân hàng bán lẻ.