Analytic
Hotline: 08887 08817

SHB nhận 3 giải thưởng quốc tế từ The Asian Banking and Finance

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh 3 giải thưởng quốc tế danh giá: giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến quản lý đại dịch Covid tốt nhất 2021” – hạng mục ngân hàng bán buôn; giải thưởng “Ngân hàng trách nhiệm xã hội – ngân hàng xanh 2021” và giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến vì phụ nữ 2021” – hạng mục ngân hàng bán lẻ.

Tạp chí hàng đầu châu Á vinh danh SHB là ngân hàng tài trợ dự án và ngân hàng có sáng kiến bao trùm tài chính tốt nhất

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội vừa được Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) trao tặng 2 giải thưởng danh giá: “Ngân hàng Tài trợ dự án tốt nhất 2018” và giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến bao trùm tài chính tốt nhất 2018”.

Tạp chí uy tín hàng đầu châu Á vinh danh HDBank ở hạng mục phát triển bền vững

The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh HDBank là ngân hàng bán lẻ duy nhất tại châu Á và khu vực Trung Đông ở hạng mục “Ngân hàng có nhiều hoạt động về phát triển bền vững nhất năm 2023” (Sustainability initiative of the year).