Analytic
Hotline: 08887 08817

Ascend Vietnam Ventures huy động thành công 50 triệu USD

Trong 9 tháng vừa qua, Ascend Vietnam Ventures đã rót vốn vào 10 startup Việt và dự tính tới cuối năm 2023 sẽ đầu tư cho 25 startup ở giai đoạn hạt giống, với mức đầu tư lên tới 2 triệu USD và 5 triệu USD ở các vòng gọi vốn tiếp theo.

Hướng tới các Kỳ Lân tương lai của Việt Nam

Để hiện thực hóa mục tiêu từ nay đến năm 2030 Việt Nam có 10 Kỳ lân toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp cần tới nhiều nguồn lực như: chiến lược kinh doanh, con người, công nghệ, hoặc các nền tảng bệ phóng như AWS...

Trung tâm công nghệ tiếp theo của châu Á

"Việt Nam đã sớm chứng kiến lượng lớn các startup trưởng thành và phát triển đưa Việt Nam trở thành một trung tâm khởi nghiệp quan trọng của khu vực", ông Bình Trần - đồng sáng lập Ascend Vietnam Ventures nói.

Ascend Vietnam Ventures sẽ tiếp tục rót vốn cho 25 startup

Tại Ascend Vietnam Ventures, các nhà sáng lập tìm kiếm và đầu tư vào thế hệ các startup Việt tiếp theo với tham vọng vươn ra thị trường toàn cầu.

Thêm quỹ đầu tư hạt giống cho các startup Việt

Trong vòng 3 năm tới, mục tiêu của Ascend Vietnam Ventures là đầu tư từ 500.000 cho tới 2 triệu USD vào 25 startup trong giai đoạn hạt giống.