Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup giáo dục MindX nhận vốn 15 triệu USD vòng Series B

Kể từ vòng huy động vốn Series A, quy mô của MindX đã tăng trưởng gấp 3 lần với 32 cơ sở trên khắp Việt Nam và danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng.