Analytic
Hotline: 08887 08817

Bỏ 30 đồng vốn, doanh nghiệp chỉ thu được 0,7 đồng lợi nhuận

Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp mới đây của Tổng cục Thống kê đã cho thấy nhiều nghịch lý liên quan đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tăng trưởng GDP năm 2017 vượt dự báo, đạt 6,81%

Đây là mức tăng trưởng GDP cao nhất từ năm 2011 đến nay.

ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 6,7% cho năm 2017 và 2018

Triển vọng tăng trưởng GDP được Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) điều chỉnh tăng lên 6,7% cho cả hai năm 2017 và 2018, so với các mức dự báo tương ứng đã công bố trước đây là 6,3% và 6,5%.