Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyện ít biết về 3 dự án bất động sản tỷ đô của Hàn Quốc tại Việt Nam

Có nhiều điểm tương đồng thú vị trong cách làm bất động sản của các ông chủ Hàn Quốc tại Việt Nam đặc biệt trong các dự án tỷ đô.

Hai lần đảo nợ trái phiếu nghìn tỷ của Bông Sen

Lịch sử phát hành trái phiếu của một doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Bông Sen cho thấy, trường hợp không trả được nợ, doanh nghiệp có thể kéo dài thêm nhiều năm thông qua các đợt phát hành mới để đảo nợ.