Analytic
Hotline: 08887 08817

Hệ thống giáo dục ILA Việt Nam nhận đầu tư trăm triệu USD

Công ty quản lý đầu tư EQT tại Thụy Điển vừa công bố rót vốn vào hệ thống giáo dục ILA Việt Nam.