Analytic
Hotline: 08887 08817

FDI, Trung Quốc và kinh tế Việt Nam

Việt Nam phải khẩn trương đặt lại chiến lược FDI, đưa ra các chính sách đối ngoại và ban hành các đạo luật có thể ngăn chặn được các dự án FDI có vấn đề.

Dịch chuyển FDI vào Việt Nam ra sao sau thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung?

Dù chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, Việt Nam được nhận định vẫn là thị trường hấp dẫn với vốn đầu tư nước ngoài nhờ những lợi thế vốn có.

Quản lý dòng vốn đầu tư: Hai động thái mới của Trung Quốc

Chiến lược kép mà Trung Quốc đang thực hiện bao gồm cắt giảm đầu tư ra nước ngoài đồng thời khuyến khích các luồng vốn rót vào trong nước.