Analytic
Hotline: 08887 08817

Định hướng chuyển đổi và xây dựng khu công nghiệp sinh thái

Khu công nghiệp sinh thái là mô hình khu công nghiệp trong đó các nhà máy, công ty hoạt động một cách “cộng sinh” thông qua tận dụng những phát thải, phế phẩm, sản phẩm thứ cấp của nhà máy, công ty khác làm đầu vào sản xuất.

TP.HCM ưu tiên phát triển các khu công nghiệp thông minh

Việc xây dựng hệ thống các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) thông minh trên cơ sở ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin đã trở thành xu thế chung trên toàn thế giới và được chính quyền TP.HCM khuyến khích thực hiện.

Số hóa nhà máy: Xu hướng tất yếu của doanh nghiệp sản xuất

Số hóa nhà máy đang là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển.

Việt Nam trình diễn 6 giải pháp công nghệ nông nghiệp tại Hội nghị GMS 2018

Chương trình Thách thức công nghệ nông nghiệp vùng Mekong 2018 vừa công bố 23 startups công nghệ nông nghiệp lọt vào chung kết.