Analytic
Hotline: 08887 08817

Nam A Bank cùng YouTrade triển khai cộng đồng tài chính toàn diện

Nhằm tạo ra một cộng đồng tài chính toàn diện, giúp khách hàng dễ dàng sử dụng ngân hàng số hiện đại và cung cấp các thông tin minh bạch về thị trường chứng khoán, tài chính, Nam A Bank đã hợp tác cùng Công ty cổ phần YouTrade triển khai nhiều tính năng vượt trội ngay trên ứng dụng YouTrade và ngân hàng số Open Banking.

Nam A Bank miễn hàng loạt phí dịch vụ khi đăng ký tài khoản Green Account

Từ nay đến 31/12/2021, khách hàng mở tài khoản thanh toán trực tuyến Green Account sẽ được miễn 100% các loại phí dịch vụ bao gồm: chuyển khoản trong và ngoài hệ thống qua kênh Open Banking, tài khoản số đẹp thịnh vượng, dịch vụ Green Account.