Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup hóa đơn điện tử Việt Nam ra đời giữa đại dịch

Sử dụng Vatnow, toàn bộ quy trình đều được tự động hóa, quản lý tập trung. Chỉ mất ba giây từ lúc yêu cầu đến nhận hóa đơn điện tử đều được quản lý tập trung thông qua ứng dụng và email.

Startup hóa đơn điện tử Bizzi nhận vốn khởi nghiệp

Startup Bizzi giúp cắt giảm 50% chi phí và 80% thời gian mà các doanh nghiệp dành cho các quy trình tài chính hàng ngày.

Hóa đơn điện tử: Tiện lợi, nhưng doanh nghiệp vẫn thờ ơ

Hóa đơn điện tử là xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp buộc phải thực hiện trong tương lai. Tuy nhiên, với nhận thức và những hạn chế trong cơ sở hạ tầng của cả nhà nước lẫn doanh nghiệp, thì ngày mà hóa đơn điện tử trở nên phổ cập còn rất xa.

Tiết kiệm 3000 tỷ đồng mỗi năm, vì sao doanh nghiệp vẫn "ngoảnh mặt" với hóa đơn điện tử?

Theo các chuyên gia, có nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan khiến hàng trăm nghìn doanh nghiệp vẫn không mặn mà với sử dụng hóa đơn điện tử.

Giải pháp vàng cho doanh nghiệp xuất khẩu

Các doanh nghiệp trong nước phần lớn khi xuất khẩu phải thông qua dịch vụ trung gian và tốn nhiều chi phí.

Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp phải đảm bảo toàn vẹn thông tin

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong đó có yêu cầu toàn vẹn thông tin.