Analytic
Hotline: 08887 08817

Chủ tịch HAMEE: 'Nói doanh nghiệp Việt chưa sẵn sàng nhận chuyển giao công nghệ là không đúng'

Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp cơ khí – điện TP. HCM (HAMEE), không phải ngành phụ trợ của Việt Nam không đủ khả năng làm nhà cung cấp cho các tập đoàn FDI mà bởi rủi ro quá cao nên các doanh nghiệp Việt không làm.

Doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án để đón sóng phục hồi

Theo ý kiến của các chuyên gia, để đón sóng hồi phục hoạt động vào dịp cuối năm và năm 2022, bên cạnh sự hỗ trợ tín dụng từ phía Nhà nước và ngân hàng, doanh nghiệp cần chủ động đánh giá tình hình, lên phương án thích hợp để tạo ra dòng tiền bền vững, thay vì chỉ trông chờ vào hỗ trợ từ ngân hàng và Nhà nước.