Analytic
Hotline: 08887 08817

TP.HCM ưu tiên phát triển các khu công nghiệp thông minh

Việc xây dựng hệ thống các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) thông minh trên cơ sở ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin đã trở thành xu thế chung trên toàn thế giới và được chính quyền TP.HCM khuyến khích thực hiện.

TP.HCM khan hiếm đất công nghiệp

TP.HCM chỉ còn khoảng 300 ha đất trong các khu công nghiệp có thể cho thuê, khai thác.