Analytic
Hotline: 08887 08817

Hiệp định RCEP chính thức ký kết sau 8 năm đàm phán

Bộ trưởng Kinh tế của 15 quốc gia đã ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) từ các đầu cầu truyền hình trực tuyến nhân dịp Hội nghị cấp cao RCEP lần thứ tư vào sáng 15/11/2020.

RCEP không hoàn toàn màu hồng với Việt Nam

Mặc dù sở hữu các cam kết về mở cửa thị trường trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, song RCEP không hoàn toàn màu hồng với Việt Nam khi thực tế cho thấy Việt Nam vẫn nhập siêu phần lớn từ các quốc gia trong RCEP - nơi mà các nền kinh tế đều định hướng xuất khẩu.