Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam rất dễ rơi vào 'bẫy tăng trưởng đi ngang'

Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Nhật Bản cho rằng, nếu Việt Nam không có chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển mạnh sẽ rất dễ rơi vào bẫy tăng trưởng đi ngang.

Nhật Bản hiến kế giúp Việt Nam giải quyết ô nhiễm môi trường

Những quy định rõ ràng, được chuẩn hóa và thực hiện một cách nghiêm túc, bắt buộc được xem là giải pháp "đinh" cho những vấn đề môi trường nghiêm trọng tại Việt Nam.

Hà Nội đưa ra lời cam kết mạnh mẽ dành cho nhà đầu tư nước ngoài

“Hà Nội sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để chào đón và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực”; “tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp” là những lời cam kết mà chính quyền Hà Nội dành cho doanh nghiệp FDI trong thời gian tới.