Analytic
Hotline: 08887 08817

Vụ kiện vi phạm nhãn hiệu của Nike: Kool Kiy phản tố

Tuần này, câu chuyện pháp lý giữa hai hãng giày thể thao Kool Kiy và Nike lại tiếp tục diễn ra. Theo đó, thương hiệu độc lập Kool Kiy nộp đơn yêu cầu phản đối đơn kiện vào tháng 12 của công ty đồ thể thao nổi tiếng Nike.