Analytic
Hotline: 08887 08817

Từ hôm nay, ngân hàng được phép phá sản

Quy định về phá sản ngân hàng có trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, có hiệu lực từ hôm nay, 15/01/2018.

Lịch làm việc của Quốc hội hôm nay, 26/10

Hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu kín về việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ và trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.