Analytic
Hotline: 08887 08817

'Ba nhà' bắt tay ngăn chảy máu chất xám

Với sự đồng hành của Chính phủ và nhà trường, các doanh nghiệp có doanh thu trên 10 triệu USD có thể góp phần hạn chế tình trạng chảy máu chất xám tại Việt Nam.