Analytic
Hotline: 08887 08817

Sàn New York hỗ trợ chứng khoán Việt nâng hạng

Văn bản hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam với Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đã được ký kết nhằm hỗ trợ nâng hạng thị trường, xây dựng cơ chế để các nhà đầu tư tham gia hai thị trường chứng khoán.