Analytic
Hotline: 08887 08817

Công ty Pokémon kiện 6 công ty Trung Quốc về hành vi vi phạm bản quyền

Về hình ảnh và nội dung, trò chơi điện tử Pocket Monster Reissue có rất nhiều điểm tương đồng với trò chơi nổi tiếng Pokémon. Do đó, gần đây, công ty Pokémon đã kiện một số công ty Trung Quốc đang khai thác trò chơi này về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.