Analytic
Hotline: 08887 08817

Dự án hợp tác công tư Việt Nam có thể nhận hỗ trợ 1 triệu USD từ P4G

Quỹ hợp tác của Sáng kiến diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 hiện có tổng ngân sách 4 triệu USD/năm nhằm thiết lập và đẩy mạnh các quan hệ đối tác công tư để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Không chấp nhận tăng trưởng trước, dọn dẹp sau’

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là “không chấp nhận mô hình tăng trưởng trước, dọn dẹp sau”, tăng trưởng kinh tế phải hài hòa với mục tiêu bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu cũng như các mục tiêu phát triển bền vững khác.