Analytic
Hotline: 08887 08817

Dấu hiệu kết thúc giai đoạn trì trệ của ngành sản xuất Việt Nam

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã tăng trưởng trở lại trong tháng 11, khi sản lượng tăng lần đầu tiên trong ba tháng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn.

Nikkei: PMI ngành sản xuất kết thúc thời kỳ tăng 46 tháng

Các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã không thay đổi trong tháng 10 khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm lại và sản lượng giảm liên tục lần đầu tiên kể từ quý III/2013.

PMI tháng 9: Mức độ lạc quan trong kinh doanh chạm đáy

Sản lượng ngành sản xuất Việt Nam giảm trong tháng 9 giữa bối cảnh tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục chậm lại.

Sản lượng ngành sản xuất tăng chậm nhất 21 tháng

Theo công bố của Nikkei, chỉ số PMI tháng 8 giảm về mức thấp của 6 tháng, sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng yếu hơn.

Chỉ số PMI tháng 7: Sản lượng tăng mạnh nhất trong 8 tháng

Số lượng đơn đặt hàng mới của tháng 7 đã tăng nhanh nhất trong 8 tháng bất kể đơn hàng xuất khẩu tăng yếu nhất trong 44 tháng.

Chiến tranh thương mại ‘thổi bay’ hàng triệu việc làm tại Trung Quốc

Thiệt hại của chiến tranh thương mại đối với việc làm Trung Quốc sẽ gia tăng trong thời gian tới trong bối cảnh hàng loạt nhà sản xuất toàn cầu cân nhắc và chuẩn bị dịch chuyển.

Chiến tranh thương mại phủ bóng lên đơn đặt hàng xuất khẩu

Mặc dù số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm vì ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các nhà sản xuất Việt Nam vẫn có mức tăng kỷ lục về số lượng đơn đặt hàng mới.

Chỉ số PMI tháng 5: Đơn đặt hàng mới đạt đỉnh năm

Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất trong tháng 5 cho thấy độ lạc quan về kinh doanh đạt mức cao của 6 tháng.

PMI ngành sản xuất tháng 4 đạt đỉnh năm

Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất cho thấy việc làm lần đầu tiên tăng trong ba tháng, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh và chi phí đạt đỉnh 5 tháng.

Chỉ số PMI Việt Nam tháng 3: Lĩnh vực sản xuất tăng tốc

Tăng trưởng sản lượng đạt mức cao của 4 tháng khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh.