Analytic
Hotline: 08887 08817

Triết lý kinh doanh khác biệt của tập đoàn 73.000 nhân viên

Một trong những bước đi đầu tiên mà thương hiệu cần làm là truyền thông và hành xử thật trung thực, nói đi đôi với làm.

Chiến lược xây dựng đội ngũ kế nhiệm ở Philip Morris International

Coi trọng xây dựng và phát triển đội ngũ kế nhiệm là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của các tập đoàn đa quốc gia như Philip Morris International.