Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhận diện rủi ro về thuế trong bối cảnh mới

Theo ông Lê Khánh Lâm, Phó chủ tịch câu lạc bộ Giám đốc tài chính CFO Việt Nam, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hiện đang phải đối mặt với 5 vấn đề lớn về thuế.