Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup Day 2017: Hút vốn cho 120 mô hình khởi nghiệp xuất sắc

Startup Day 2017 ghi nhận những xu hướng khởi nghiệp mới lạ hơn như Fintech, Edutech, Thực tế ảo, Robot tự động hóa và Trí tuệ nhân tạo, dịch vụ, du lịch...