Analytic
Hotline: 08887 08817

Quốc Cường Gia Lai khởi kiện Sunny Island

Sau một thời gian đàm phán lại các điều khoản để tìm tiếng nói chung không thành công, Quốc Cường Gia Lai quyết định kiện đối tác đã cung cấp gần 2.900 tỷ cho công ty để trả nợ ngân hàng.

Dự án Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai lại đổi chủ

Sunny Island, công ty đã cấp hơn 2.880 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai trả nợ và đang đàm phán nhận chuyển nhượng dự án Phước Kiển, đã có cổ đông mới và chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc là người có liên quan đến tập đoàn Him Lam.