Analytic
Hotline: 08887 08817

Rủi ro nợ công hiện hữu sau đại dịch

Tuy tỷ lệ nợ công trên GDP thấp hơn mức trần do Quốc hội đặt ra, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, rủi ro khủng hoảng nợ công là hoàn toàn hiện hữu, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến thâm hụt ngân sách tăng cao.

Quy mô GDP tính lại tăng 25,4%/năm so với số liệu đã công bố

Quy mô GDP thay đổi sẽ dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có liên quan tới chỉ tiêu GDP cũng thay đổi.

Bổ sung thông tin 76.000 doanh nghiệp để tính lại quy mô GDP

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, nhiều doanh nghiệp quy mô cực lớn, hoạt động hiệu quả nhưng rất khó tiếp cận thông tin để thống kê.