Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngành đường Việt Nam chuyển mình với sản phẩm organic

Sau khi ký kết hợp tác với ED&F Man Sugar, đường organic không sử dụng giống mía biến đổi gen, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật của Thành Thành Công sẽ được bán tại thị trường châu Âu.