Analytic
Hotline: 08887 08817

Năm 2017, thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại khoảng 300 tỷ USD

Theo số liệu của tập đoàn bảo hiểm Sigma, Thụy Sĩ, thiệt hại kinh tế từ các thảm họa bao gồm thiên tai và thảm họa do con người gây ra vào năm 2017 vào khoảng 306 tỷ USD.