Analytic
Hotline: 08887 08817

Kịch bản nào cho chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn hơn 10 tỷ USD?

Nguy cơ "đứt gánh giữa đường" đối với chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn (một trong những dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và cấp bách của PVN nhiều năm nay), khi tham chiếu tình hình triển khai các công việc gặp nhiều trở ngại kéo dài, chưa hồi kết của tổ hợp trị giá hơn 10 tỷ USD này.

Tương lai nào cho 2 siêu dự án nhiệt điện tỷ đô của EVN tại Cần Thơ?

Sau quá trình dài nằm yên chờ đợi, dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và 4 vừa có những bước tiến mới dù còn nhiều trở ngại EVN phải vượt qua.