Analytic
Hotline: 08887 08817

Hà Tĩnh đổi hơn 24ha rừng làm nhiệt điện Vũng Áng 2

Trong số đất rừng được chuyển đổi mục đích sang nhiệt điện, gần 80% diện tích là rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Định đoạt số phận của 5 dự án nhiệt điện than tỷ đô

Quy hoạch điện VIII đã xác định thời hạn triển khai cụ thể đối với 5 dự án nhiệt điện than chậm tiến độ, gặp khó khăn trong thay đổi cổ đông thu xếp vốn. Đồng thời, 7 trường hợp khác đang trong gấp rút hoàn thành xây dựng để đi vào vận hành theo tiến độ.