Analytic
Hotline: 08887 08817

Khu công nghiệp tại Hải Dương: Dang dở những giấc mơ nghìn tỷ

Hàng loạt dự án đầu tư khu công nghiệp quy mô lớn tại Hải Dương vẫn không thể triển khai kéo dài trong nhiều năm.