Analytic
Hotline: 08887 08817

Dat Bike gọi vốn 2,6 triệu USD vòng pre-Series A

Tham vọng của Dat Bike là chuyển đổi 250 triệu xe máy xăng ở Đông Nam Á thành xe máy điện, hướng tới hệ sinh thái giao thông bền vững, giảm ô nhiễm môi trường, khói thải, và tiếng ồn.

Startup xe máy điện Dat Bike nhận vốn 5,3 triệu USD

Tham vọng của Dat Bike là chuyển đổi toàn bộ xe máy xăng sang xe máy điện tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Dat Bike phát triển trạm sạc nhanh cho xe máy điện

Sau các vòng gọi vốn đầu tiên, đến nay Dat Bike đã làm chủ công nghệ pin và bộ điều khiển xe điện. Các chi tiết cấu thành sản phẩm đều được Dat Bike thiết kế và đa số do các nhà cung cấp trong nước sản xuất nhằm chủ động nguồn cung và giảm giá thành.