Analytic
Hotline: 08887 08817

Công thức đánh giá nhân viên độc đáo của công ty tỷ đô Zappos

Zappos sử dụng yếu tố văn hoá để đánh giá chất lượng của nhân viên thay vì dựa vào kết quả KPI, sẵn sàng chi hàng nghìn đô la mỹ để loại bỏ những ứng viên không sẵn sàng gắn bó.

Khách hàng là số một, hay nhân viên mới là số một?

Ưu tiên nhân viên, hay khách hàng? Đâu mới là triết lý để một doanh nghiệp phát triển bền vững?

Cách Zappos và Lego tuyển nhân tài phù hợp với văn hóa doanh nghiệp

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc tuyển được người phù hợp với văn hoá doanh nghiệp ngày càng được nhiều tổ chức chú trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của cả nhân sự và tổ chức.